FICPOL - Nowy Targ

FICPOL - skóry, wełna, lanolina, chemia

Polski English Russia

Lanolina

W wyniku realizacji projektu pod nazwą:

"Zwiększenie konkurencyjności firmy Ficpol Stanisław Fic poprzez skompletowanie oraz uruchomienie nowej linii technologicznej do prania wełny owczej",

dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Firma Ficpol powiększyła swoją ofertę handlową o nowym produkt – lanolinę (w postaci nieoczyszczonej), która jest pozyskiwana w procesie prania owczej wełny. Osoby zainteresowane zakupem lanoliny prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej."Rozbudowa laboratorium badawczego związków organicznych drogą do podniesienia konkurencyjności i wprowadzenia na rynek nowych produktów przez Ficpol "

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

W ramach projektu firma Ficpol przeprowadziła prace badawczo rozwojowe, które doprowadziły do opracowania procesu i technologii pozyskiwania oczyszczonej lanoliny. Osoby zainteresowane zakupem lanoliny prosimy o kontakt telefoniczny (+48 601 455 646) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (ficpol@ficpol.pl).

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

Dostarczamy skóry na rynek lokalny jak również do krajów Europy Zachodniej Posiadamy nowoczesną linię technologiczną do prania wełny woczej